Klaar voor de toekomst

Hergebruik waar mogelijk is een belangrijk uitgangspunt binnen beide platformen. De oplossing die Conclusion voor ogen heeft, ondersteunt zoveel mogelijk het (her)gebruik van bestaande modellen, services, componenten en technologieën. Elke bedrijfsfunctie wordt ontsloten en gebruikt als een serie van diensten die samengesteld en gemodelleerd worden om passende oplossingen te creëren. Op deze wijze bent u klaar voor de volgende releases en voor de toekomst.

 

Verschillende manieren van integratie zijn direct beschikbaar; zowel directe ontsluiting en consumptie via moderne webservice standaarden als wel integratie met behulp van flatfiles, ODBC/JDBC, XML of Java. Men onderkent de waarde en het belang van een open en uitbreidbaar technologie platform en biedt een open systeem architectuur. Om die reden is er voor alle platformonderdelen een uitgebreide API aanwezig die op het laagste niveau toegang verleent tot de kern van het platform. Het uitgebreide integratie raamwerk en de open platform structuur dragen niet alleen bij aan een functioneel passende oplossing, maar ook aan de mogelijkheid om relatief makkelijk op te gaan bij uw beoogde eind architectuur.

 

Realiseren van applicaties met deze platformen resulteert in een lage doorlooptijd, snellere time-to-market en hogere acceptatie van gebruikers. Door intensief gebruik van open standaarden sluit men eenvoudig aan op haar omgeving. (Toekomstige) functionele wijzigingen kunnen eenvoudiger en sneller doorgevoerd worden. Beide platformen kunnen eenvoudig worden gehost op zowel eigen infrastructuur als in de publieke of private Cloud. Het totaal van realisatie, onderhoud en operatie resulteert daarmee in een aanzienlijk verlaagde Total Cost of Ownership (TCO).